چاپ کردن این صفحه

بررسي تاثير لباس هاي دست دوم، عامل انتقال بيماري هاي پوستي

متاسفانه با توجه به اين كه فروش و استفاده از لباس هاي دست دوم به خصوص خارجي در كشور گسترش يافته است، بايد به خطرهاي انتقال بيماري از طريق روسري، البسه، دستكش، جوراب حتي كفش توجه ويژه اي داشت و تا جايي كه امكان دارد از استفاده آنها خوداري كرد.

يكي از مهم ترين اين بيماري ها، عفونت هاي قارچي است. عامل قارچي (با نام علمي درماتوفيت) در پوست مو وناخن باعث ايجاد عارضه مي شود كه در هر محل ، تحت عنوان كچلي آن ناحيه نامگذاري مي شود.

در ناحيه سر، ريش و مناطق مودار بدن، ابتلا توام با ريزش مو( به دليل آلودگي ريشه مو به قارچ ) است كه در صورت درمان نشدن به وقع منجر به طاسي دائمي مي شود ولي در مناطق بدون مو نظير كف دست و پا حتي ناخن، عارضه به صورت ضايعه هاي مختلف پوست يا ناخن تظاهر مي كند.

انتقال بيماري از طريق تماس مستقيم يا از طريق ملحفه، لباس، كفش، دستكش و جوراب آلوده صورت مي گيرد. گاهي تا مدت ها پس از بهبود فرد مبتلا، عامل بيماري به دليل مقاومت زياد در البسه بيمار باقي مي ماند و ممكن است منجر به آلودگي مجدد خود فرد يا ديگران شود.

بيماري مهم ديگر، شپش سر و بدن است. حشره شپش يا تخم آن از طريق تماس مستقيم يا از طريق البسه و لوازم شخصي آلوده(شانه، روسري، گل سر و ملحفه) انتقال مي يابد و باعث ايجاد بيماري توام با خارش مي شود. ابتلا عمدتا در ناحيه سر است ولي در بدن  و عانه حتي مژه نيز مشاهده مي شود. اين عارضه از معضل هيا بهداشتي عمده است كه پس از بازگشايي مدارس به خصوص در مدارس دخترانه شايع است.

عارضه بعدي، بيماري جرب يا گال است. عامل آن حشره كوچكي است كه زير پوست نفوذ و در آن جا اقدام به حفر كانال زير جلدي مي كند و منجر به خارش شديد (به خصوص شبانه) توام با احساس حركت در زير پوست به خصوص در ناحيه تناسلي،سينه،مچ دست و بين انگشتان مي شود. انتقال اين حشره به فرد سالم از طريق تماس مستقيم و استفاده از البسه و لوازم شخصي (حوله حمام،ملحفه، رختخواب و...) صورت مي پذيرد.

يكي از بيماري هاي انگلي بسيار شايع به خصوص در كودكان، كرمك است كه باعث ايجاد خارش شديد در مقعد و پوست اطراف آن مي شود.

تخم هاي اين انگل روده اي در اطراف مقعد وجود دارد و مي تواند از طريق لباس زير و رختخواب به ديگران انتقال يابد و از طريق يك سيكل پيچيده، به آلودگي منجر شود. البته بيماري هاي ديگر نيز از طريق لباس امكان انتقال دارند كه به علت شيوع كم از ذكر آنها خودداري مي شود.

اشتراك گذاري